Andelen arbetslösa som har rätt till ersättning från en arbetslöshetsförsäkring har sjunkit kraftigt de senaste tio åren, från 64 procent 2007 till drygt 37 procent 2016. Detta enligt siffror från Arbetsförmedlingen.

Regeringen tillsätter nu därför en utredning ska ta fram förslag till en ny effektivare försäkring. Bland annat handlar det om att de med osäkra anställningar ska kunna omfattas i högre grad än i dag.

– För många står i dag utanför arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen har förbättrat försäkringen på flera sätt, men vi behöver se till att fler kan omfattas av den trygghet som arbetslöshetsförsäkringen ska ge, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i ett pressmeddelande.

Utredningen ska ge förslag på hur en arbetslöshetsförsäkring grundad på inkomster kan utformas, i motsats till dagens system där grunden utgörs i hur mycket man har arbetat i tid de senaste tolv månaderna innan arbetslösheten. En tanke är att använda inkomstuppgifter från Skatteverket, och låta dessa avgöra ersättningens storlek.

Utredningen ska också se över hur fler kan kvalificera sig för arbetslöshetsförsäkring, samt hur man kan skapa incitament för att få fler att vilja ansluta sig till en a-kassa. Frågan om att ersätta dagens frivilliga medlemskap i en a-kassa med ett obligatoriskt system, som bland annat Centerpartiet vill, utreds dock inte.

Ansvarig utredare blir Maria Hemström-Hemmingson, generaldirektör för Inspektionen för socialförsäkringen. Hennes arbete ska presenteras den 31 januari 2020.