Jag jobbar i en butik med kollektivavtal. Jag har en fråga om femårs-tillägget, vad är det? 

/David

Svar: Anställningstidstillägget ska utges till arbetstagare som efter fyllda 18 år har varit anställd i fem år inom samma företag. Från 1 april 2017 så är tillägget 128 kronor per månad om man jobbar heltid (eller 77 öre per timme om man jobbar deltid).

Helene, facklig rådgivare, Handels Direkt