Kvinnan som har dyslexi (läs- och skrivsvårigheter) hade jobbat i en bokhandel i Stockholm i flera år. Butiken drevs som familjeföretag tills den under 2017 bytte ägare. I november sa den nya ägaren upp kvinnan. Som hon uppfattade saken berodde uppsägningen på hennes funktionsnedsättning.

– Den nya ägaren hävdade att jag inte klarade jobbet på grund av min dyslexi. Det hade alltid fungerat bra tidigare. Det finns många tekniska hjälpmedel för dyslektiker, men ägaren gjorde inget för att underlätta situationen, säger den uppsagda kvinnan till Handelsnytt.

Att säga upp någon på grund av en funktionsnedsättning är diskriminering, hävdar Handels. Facket begärde förhandling, men arbetsgivaren dök inte upp. Med hjälp av en jurist på LO-TCO Rättsskydd har kvinnan nu stämt arbetsgivaren i tingsrätten. Uppsägningen är ett brott mot diskrimineringslagen och kvinnan har rätt till skadestånd, anser juristen.

Dessutom har uppsägningen enligt facket inte gått rätt till, och den anställda har inte fått den uppsägningslön och semesterersättning som hon har rätt till. Detta är brott mot las och semesterlagen. För det krävs arbetsgivaren på ytterligare skadestånd samt innestående lön och semesterersättning. Totalt krävs arbetsgivaren på runt en kvarts miljon kronor.

– Jag vill visa att det inte är okej att diskriminera någon på grund av ett funktionshinder som dyslexi, säger den uppsagda kvinnan.

Bokhandelns ägare säger till Handelsnytt att saken är ett missförstånd och att han inte diskriminerat någon.

– Det är falska påståenden, och det ska jag förklara för domstolen, säger ägaren.

Arbetsgivaren ska nu lämna skriftligt svaromål. Om parterna inte kan göra upp i godo kommer målet att avgöras i domstol.

 

Fakta

Diskriminering

Diskrimineringslagen förbjuder att någon behandlas sämre än andra på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Förbudet gäller i många situationer, bland annat i arbetslivet. En arbetsgivare får inte diskriminera den som är anställd, inhyrd eller arbetssökande.

Arbetsgivaren ska vidta aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och verka för allas lika rättigheter och möjligheter.