Arbetar på ett företag som omfattas av kollektivavtalet Fryshus Almega och Handels. Jag arbetar som fryshusmaskinist och har även utbildning som maskinist. Jag har inte något extratillägg på min lön men lönen ligger ändå högre än avtalet. Borde jag inte ha högre lön eller något tillägg? 

//Anna

Svar: När det gäller din lön så är det vanligt att ligga högre än avtalet om man varit anställd några år. När det sen gäller att du har en yrkesutbildning så finns det reglerat i kollektivavtalet (§5 mom. 3 särskilda tillägg) att du ska erhålla ett tillägg utöver lönen: ”yrkesutbildade fryshusmaskinister, metallarbetare, smeder, snickare, målare och reparatörer ska erhålla tillägg utöver avtalets tarifflön.” Ersättningen regleras inte i storlek, endast att någon form av ersättning skall utgå.

Anneli, facklig rådgivare, Handels Direkt