Handelsnytt har tidigare skrivit om skyddsombudens kritik mot Jysk. Då fick också företaget möjlighet att svara på kritiken, men valde att bara lämna en kommentar. Nu har de svarat utförligare i Dagens Handel.

– Jag har läst skrivelsen från tre av våra lokala skyddsombud och vi håller på med ett svar som ska skickas till Arbetsmiljöverket. Vår bild skiljer sig lite från deras. Vi överblickar 138 butiker och de refererar till sju stycken, säger Jysks HR manager Charlotta Lindborg till Dagens Handel.

Skyddsombudens bild är en annan. De har träffat flera medarbetare som inte fått den ergonomiutbildning som Jysk lovat. Den tekniska utbildningen för nyanställda prioriteras ner när det är kort om bemanning. Skyddsombuden kritiserar också att det bara är i några få av kedjans nära 140 butiker som de belastningsergonomiska bedömningarna har gjorts efter AV:s granskning. Trots att alla ska infattas.

– Det stämmer. Vi har genomfört omfattande riskbedömningar i tre butiker och de åtgärder som framkommit ska nu appliceras på alla butiker, det är den ena delen. Sen har vi i dag ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där ergonomi ingår, säger Charlotta Lindborg till tidningen.

Hon säger också att kedjan utbildar anställda i truck och lyft, och att ingen får köra truck utan att ha genomfört utbildningen. Jysk har dessutom anlitat företagshälsovård som kommit med åtgärdsförslag efter Arbetsmiljöverkets krav.

I intervjun med Dagens Handel trycker Charlotta Lindborg på goda resultat i företagets medarbetarundersökningar. Enligt henne visar undersökningarna att merparten av de anställda trivs. Från skyddsombudens sida lyfts dock undersökningarna upp som ett problem, eftersom det enligt dem inte går att ge negativ respons i dem.

Men det finns saker som båda parter är eniga om. Som att företaget borde och ska köpa in hjälpmedel där det behövs.

– Vi vill ha en lokal samverkan och till och med välkomnar en bra dialog. Det är viktigt för mig att understryka att vi verkligen är måna om att bygga goda relationer, säger Charlotta Lindborg till Dagens Handel.

LÄS HELA GRANSKNINGEN AV JYSK HÄR: