En av Handels viktigaste frågor i valrörelsen är att stärka lagen om anställningsskydd, las, så att även timmarna på kontraktet omfattas av anställningsskyddet.

Och enligt en färsk Novus-undersökning så har kravet starkt stöd bland medlemmarna. 91 procent av de som svarat instämmer helt eller delvis med påståendet att timmarna på anställningskontraktet bör skyddas i las.

Bland de medlemmar som sympatiserar med rödgröna partier vill mellan 91-99 procent stärka las på detta sätt. Men även borgerliga Handelsmedlemmar backar kravet. Mellan 77-97 procent av de borgerliga sympatisörerna vill göra hyvling svårare. 

– Många anställda lever i dag med en intensiv stress över sin arbetssituation och vad den kan få för konsekvenser för privatlivet. Las möjliggör detta och det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige, säger Handels ordförande Susanna Gideonsson i en kommentar till rapporten.

Handels har länge arbetat mot hyvling. Men det var hösten 2016, då den så kallade Coop-domen meddelades i Arbetsdomstolen, AD, som frågan tog fart på allvar. Arbetsdomstolen gav då okej till att arbetsgivare skär i arbetstider från en dag till en annan, utan hänsyn till uppsägningstid, uppsägningslön eller turordning. 

Domen har fått stora konsekvenser. Enligt en undersökning som Handelsnytt gjort hade Handels totalt 92 hyvlingsförhandlingar mellan november 2016 och december 2017. Av dessa resulterade 49 fall i regelrätt hyvling.

I avtalsförhandlingarna 2017 fick Handels igenom ett visst skydd mot hyvling. Butiksanställda med kollektivavtal kan inte längre få sina timmar minskade från en dag till en annan. I stället får de drabbade en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden. Under omställningstiden behåller man sin vanliga lön och sina timmar.

Även statsminister Stefan Löfvén har utryckt stöd för en ändring av las, och 2017 beslutade Socialdemokraternas att kräva lagändring för att reglera hyvling. Ännu har dock inget lagförslag lagts fram för riksdagen.

Många kedjor hyvlar

Exempel på butiker som hyvlat eller hotats av hyvling:

 • Coop i Karlstad och Stockholm. 
 • Åhléns i Örebro, Stockholm, Gävle, Karlstad, Göteborg, Bollnäs och Trollhättanregionen.
 • JC i Göteborg, Malmö och Linköping.
 • City Gross och TGR i Norrköping.
 • Jysk i Östersund, Luleå, Göteborg och Trollhättanregionen.
 • Akademibokhandeln och Arken Zoo i Luleå.
 • Japan Photo i Göteborg.
 • Daglivs7-Eleven och Pressbyrån i Stockholm.
 • Dea Axelsson och Hemtex i Karlstad.
 • Jem & Fix i Finspång.
 • KicksSynoptik och Teknikmagasinet i Malmö.

Fakta: Detta är hyvling

Hyvling är ett fenomen där timmarna för de anställda på en arbetsplats skärs ner utan hänsyn till turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las, alltså sist-in-först ut-principen. Detta görs genom att personalen får ett omplaceringserbjudande till en tjänst med lägre tjänstgöringsgrad.

Hyvling är ingen juridisk term och det finns olika tolkningar om vad begreppet innefattar. Enligt Handelsnytts definition måste inte alla anställda på arbetsplatsen omfattas av nedskärningen för att det ska kallas hyvling.