En del butiksanställda tycker fortfarande att det är jobbigt med folksamlingar sedan dådet på Drottninggatan, enligt ombudsmän på Handels. Andra oroliga har fått hjälp av arbetsgivaren att byta butik. Sedan attacken har Handels också märkt av att medvetenheten om säkerhet ökat i butikerna. Arbetsgivarna vet att de ska ha rutiner som anhöriglistor, och butikspersonalen är informerad om hur de ska agera i krissituationer.

– Tidigare har reaktionerna varit ’Oj, ska vi ha det också’, säger ombudsmannen Emma Lindqvist i Stockholm.

”Vi har personalfrukost på årsdagen”

Terrordådet på Drottninggatan

Nyheter

Även Arbetsmiljöverket har hälsat på arbetsplatserna.

– I det här fallet var det framförallt psykologisk efterhjälp som behövdes. Det var en chockerande händelse för alla som jobbade där. Det var en extrem situation som verkligen satte det efterhjälpande arbetet på prov, säger arbets- miljöinspektören Mia Tern.

Hon upplevde att de flesta butikerna hade bra krisberedskap, och att de som inte hade det ville förbättra sig. Arbets- givaren är skyldig att ordna krisstöd för sina anställda. Så långt det går ska arbetsgivare också förebygga hälsofarliga händelser.

– Dådet har ökat medvetenheten i alla organisationer. Vi har följt upp arbetsplatserna vi inspekterade och de har uppfyllt kraven. De har beredskap för både sådant som man kan förutse och för sådant som är svårare, som allvarliga olyckor, säger Mia Tern.

Butiksanställda hjältar när terrorn slog till

Terrordådet på Drottninggatan

Nyheter

Svensk Handel har också märkt av förändringen.

– Tidigare tänkte många att det var onödigt med första-hjälpen-utbildningar för personalen. Men nu har de sagt att det känns värdefullt. För i en olycka eller en situation som terrordådet kan det faktiskt göra skillnad, säger säkerhetschefen Per Geijer.

Enligt honom har attacken även lett till att flera arbetsgivare sett över och ändrat sina kommunikationsrutiner. Både vad gäller att hitta och kommunicera sann och lugnande information till sina anställda, samt att faktiskt nå fram när det är trångt på telefonlinjerna.

Även om en del alltid kan förbättras, är Handels, Arbetsmiljöverket och Svensk Handel överens om att arbetsgivarna hanterade terrordådet väl.

– Det var inte på grund av de skadade byggnaderna som många butiker höll stängt helgen efter dådet. Fokuset låg i stället på att få organisationen och personalen att känna trygghet igen, säger Per Geijer.

Fakta: Krisberedskap för butiker

▶ Tillgång till första hjälpen och krishantering.

▶ Vetskap om hur krisstödet är organiserat, var första hjälpen-utrustningen finns och om vilka på arbetsplatsen som kan första hjälpen.

▶ En lättillgänglig lista med nummer till polis, brandkår, ambulans, taxi, chef, företagshälsovård (om företaget har) och andra funktioner som kan hjälpa till i situationen.

▶ Adressen till där man befinner sig, ifall personen som ringer är chockad och förvirrad av situationen.

▶ Det är arbetsgivaren som avgör hur många som behöver kunna första hjälpen samt ordnar utbildning för dem.

Källa: Mia Tern, Arbetsmiljöverket