Det jag vänder mig emot är hysterin att vi ska plastbanta. Aktivister har fått stå oemotsagda allt för länge med att plast är dåligt och måste bort. Även regeringen har gått på den bluffen där man infört kemikalieskatter och regleringar. Plastpåsar hängs ut som det största miljöproblemet vi har. Inte sällan till förmån för lösningar som försämrar klimat, miljö och hälsa.

Nyligen kom det en studie från Danska Miljöstyrelsen där plastbärkassen är det bästa valet ur miljösynpunkt. Livscykelanalysen har tittat på den övergripande miljöpåverkan från produktion, användning och efterföljande avfallshantering för en bärkasse. Där framkommer det att papperspåsen måste användas 43 gånger om dess miljöpåverkan ska vara mindre än en vanlig plastbärkasse, som endast används en gång. Med andra ord är papperspåsen miljöpåverkan 43 gånger så stor som plastbärkassens. För tygpåsar i konventionell bomull är siffran 7 100 och för ekologisk bomull är antalet 20 000. 

Plasten är ett framtidsmaterial. Utan plasten skulle energiförbrukningen och koldioxidutsläpp öka med cirka 60 procent (källa IKEM). Plasten tar stora marknadsandelar från andra materielgrupper som glas och metall.

Sverige är ett föregångsland med återvinning där vi tar ett stort ansvar men det är andra länder som tar lätt på frågan och skräpar ner i natur och hav. Även om EU tar större ansvar i dag tar det sin tid innan det ger resultat. Att ta bort eller kraftigt plastbanta innebär stora negativa konsekvenser för Sverige. 

Ett liv utan plast i dag är ett oerhört begränsat liv. Då det mesta i vår vardag innehåller någon form av plast. Banta med förstånd.