Vad ska du tala om?

– Det blir några reflektioner om vikten av trygga jobb. Jag läser just nu om ”Mina drömmars stad” av Per Anders Fogelström som utspelar sig i Stockholm i slutet av 1800-talet. Då fanns daglönare som gick till hamnen och hoppades få jobb för dagen. I dag sitter man hemma med telefonen i hand och hoppas bli inringd. Nu som då vet människor inte från dag till dag om de har jobb i morgon.

Hur kan jobben bli tryggare på politisk väg?

– Handels vill avskaffa allmän visstid, stoppa hyvling av arbetstid och begränsa användning av bemanningsföretag. Det är frågor som vi driver i valrörelsen.

Varför tycker du att vanliga Handelsmedlemmar ska demonstrera på första maj?

– Första maj är arbetarrörelsens högtidsdag sedan 128 år och lika viktig i dag. Det är en möjlighet att visa vad vi vill.

Hur ser du på att nazister ska samlas till förstamajdemonstration utanför en butik i Boden?

– Det är upprörande att den organisationen får stå utanför en butik, det skapar oro för både anställda och kunder. Polisen borde inte ha gett dem tillstånd att samlas utanför butik.

Vilket är ditt bästa förstamajminne?

– Väldigt många, jag har gått i förstamajtåg alla år sedan jag var liten. Visst är det lite glesare i tågen numera, bland annat för att butiker håller öppet så det blir svårare för Handels medlemmar att delta. Men det är en härlig dag med stark känsla av samhörighet.  

Fakta

Talare från Handels på första maj

Haninge: Linda Palmetzhofer, Handels förste vice ordförande, talar kl 9.30 på Poseidons torg.

Kristianstad: Annelie Karlsson, medlem i Handels och riksdagsledamot, S, talar kl 14.

Norrköping: Jessica Karlsson, ombudsman i Handels, talar kl 13 i Kårhuset.

Sollentuna: Lizette Nilsson, Handels ungdomssekreterare, talar kl 10 i Malmparken.

Östersund: Elisabeth Brandt Ygeman, Handels andre vice ordförande, talar på kl 14 på Stortorget.