DEBATT Som parter på arbetsmarknaden är vårt främsta mål en sund och säker arbetsmiljö för alla anställda, både för medarbetare och chefer. Vårt mål är även en trivsam miljö för de kunder som på olika sätt besöker de olika företagen.

Man tillbringar stor del av sin tid på sitt arbete, oavsett vilken position man har och det är viktigt att man tillbringar denna tid i en miljö som känns trygg och får alla att må bra.

Företag är vinstdrivande och vi vill att företag ska gå bra, så att det i sin tur leder till fler jobb, ökad sysselsättning och mer resurser till både företagen och till de anställda. De anställda är företagens motor och ansikte utåt.

Arbetsmiljön för de anställda inom handeln är något vi som parter har möjlighet att påverka för att den ska bli ännu bättre, men ibland händer saker runt i kring i världen som vi inte kan påverka. En sådan händelse som kan vara en risk för arbetsmiljön för anställda i handeln vill vi belysa med detta inlägg.

Det handlar om att Nordiska motståndsrörelsen kommer att marschera och demonstrera i Boden efter att först ha samlats på parkeringen till butiken Dollarstore. Detta kommer att ske på Dollarstores öppettider då det finns personal och kunder på plats. Detta kommer att ske efter att polismyndigheten har beviljat dem tillstånd utan att ens ha tillfrågat Dollarstore innan beslutet togs.

En enskild näringsidkare ska inte behandlas på detta sätt med riskerade intäkter för att kunder inte vågar dit och de anställda som ska kunna gå till sin arbetsplats i trygghet och utan oro.

Det är viktigt att alla enskilda får tycka hur de vill politiskt och politisk mångfald kan även vara väldigt nyttigt men när det handlar om en nazistisk organisation som talar om att skapa en auktoritär och handlingskraftig stat vars främsta uppgift är att värna det nordiska folket, som talar om att en ”raslig överlevnad” och frihet är det absolut viktigaste målet med deras ”politiska kamp”, då handlar det inte längre om politisk frihet. Då handlar det om hets mot folkgrupp, förtryck och segregering.

Nordiska motståndsrörelsen är Sveriges största nazistgruppering och det är för många en skrämmande organisation och ingenting man vill ha att göra med, varken privat eller ännu mindre på sin arbetsplats. De är dessutom kända för att vara att uttrycka sig med våldshandlingar och slagord.

NMR utmärker sig för just sin uttalade nazism och sitt aggressiva uppträdande där de samlas. 

Under 2017 uppmärksammades NMR i Sverige för en rad uppseendeväckande händelser. Flera NMR-medlemmar har dömts för en serie bombdåd i Göteborg 2016–2017.

Det här är inte en organisation man vill beblanda sig med, oavsett vilken politik man tror på eller om man inte tror på politik alls. Det här är inte en organisation som man vill ha utanför sin butiks entrédörrar. Med risk för att tumult uppstår och man riskerar hälsan för både anställda och kunder som råkar vara på fel ställe.

De anställda och företaget har inte valt att ha NMR utanför sina dörrar, istället har de faktiskt försökt välja bort just det, men utan att få gehör. De är inte ens tillfrågade om sin oro och sin rädsla. Våra medlemsföretag, anställda och kunder ska inte ens behöva riskera att möta denna gruppering.