Det är inga dolda hot som riktas mot oss arbetare. Borgarnas vision är glasklar, Lagen om anställningsskydd ska försämras och LO-yrkenas löner ska sänkas. Vi behöver vara enade mot vår ideologis motståndare.

Att facket lägger sig i partipolitiken är viktigt för våra medlemmars situation i arbetslivet och i samhället. Starka arbetsrättslagar och allas rätt till bra välfärd är en förutsättning för att vi ska kunna arbeta.

Handels driver egna politiska frågor och försöker få gehör av samtliga partier. Av de medlemmar som engagerat sig i partipolitiken och arbetar för Handels frågor – avskaffa allmän visstid, sluta hyvla, begränsa bemanningsföretag, stoppa vinster i välfärden och finansiera tandvården som övrig sjukvård – har många valt att gå med i Vänsterpartiet. Ett rimligt val då partiet driver just våra frågor. Trots detta utgår förbundet från att Socialdemokraterna är det enda partiet för Handels medlemmar.

Historiskt finns den starka kopplingen mellan LO och Socialdemokraterna men genom att bredda vårt inflytande och välkomna all hjälp vi kan få på den politiska arenan har vi större chans att nå vårt mål med en röd regering i höst. Handels har stridit för att få Socialdemokraterna att ställa sig bakom att skrota allmän visstid och stoppa vinster i välfärden. Det är tydligt att Vänsterns politik behövs för att fackets frågor ska tillgodoses i partipolitiken.

Vi vill uppmana förbundet att uppskatta, inte blunda för det arbete som många medlemmar lägger på att driva Handels politiska frågor. I förbundets valarbete kämpar vi tillsammans med uppsökeri, ringaktivitet och medlemsutbildningar. Låt det bli synligt i Handels kommunikation att även Vänsterpartiet driver våra frågor. Om vi breddar vårt partipolitiska erkännande kan vi nå fler medlemmar som vill vara med och arbeta inför valet!