Den franska frysmatkedjan Picard har elva butiker i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner i runt hälften av butikerna och konstaterat flera brister i arbetsmiljöarbetet.

– Alla butiker vi inspekterade saknade skriftliga rutiner för att undersöka arbetsmiljön. Därför lade vi ett Sverigekrav, som gäller alla butiker i landet, förklarar Sara Svensson på Arbetsmiljöverket.

Picard fick anmärkningar på hur kontanter hanteras, och måste se till att de anställda får bättre kunskap om hot och våld. Arbetsgivaren ska också kartlägga risker när det gäller belastningsergonomi. Företaget ska ta hjälp av företagshälsovården i arbetet med att förbättra rutinerna.

Åtgärderna ska vara klara senast 31 augusti, annars hotar Arbetsmiljöverket med vite på 500 000 kronor.

– Det är ett bra sätt att få dem på banan och hjälper dem att bli bättre. De håller redan på och jobbar på det, säger Sara Svensson.

Ett skyddsombud som jobbar i en av Picards butiker säger till Handelsnytt att företagsledningen förbjudit hen att uttala sig i tidningen.

Picards Sverigechef Kevin Renaudin har lämnat en skriftlig kommentar: ”Picard arbetar för att skapa den bästa arbetsmiljön för våra anställda varje dag. Vi tar allvarligt på Arbetsmiljöverkets anmärkningar och ser just nu över hur vi kan bli bättre. Vårt mål är att skapa ännu bättre rutiner för våra anställda i syfte att efterleva kraven.”

Arbetsmiljöverkets inspektioner i Picards butiker var en del av satsningen på unga i arbetslivet som verket genomförde hösten 2017. Då granskades arbetsplatser med många unga anställda inom bland annat handeln och restaurangbranschen.