För tre år sedan fanns få medlemmar och väldigt lite facklig aktivitet i den starkt växande e-handeln. De flesta företag saknade kollektivavtal.

I dag har Handels cirka 3 200 medlemmar på e-handelsföretag – nästan tre gånger fler än 2015. Ökningen är ett resultat av förbundets e-handelsprojekt som syftar till att värva medlemmar, bilda fackklubbar och teckna kollektivavtal.

Facken fajtas om avtal i e-handeln

Lager & e-handel

Handels känner till drygt 1 500 e-handelsföretag med anställda. På två år har den fackliga organisationsgraden enligt förbundet ökat från drygt 10 till cirka 25 procent.

Allt fler företag tecknar kollektivavtal. 28 av de 40 största e-handelsföretagen har i dag avtal med Handels. Några företag har avtal med andra fack, medan en handfull fortfarande saknar kollektivavtal. Av företag med 41–100 anställda har drygt hälften kollektivavtal med Handels. Facket inriktar sig särskilt på att teckna avtal med de marknadsledande företagen i varje delbransch.

– Vi vill att kollektivavtal och facklig organisering ska vara norm i e-handeln. I dag är vi nästan där, säger Sofia Stenfeldt som leder e-handelsprojektet.

”Vi ska göra oss redo för striden mot Amazon”

Debatt

Fortfarande saknas dock kollektivavtal på cirka 1 000 e-handelsföretag. Sofia Stenfeldt hoppas att organiseringen har kommit ännu längre den dag som världens största nätbutik, amerikanska Amazon, etablerar sig i Sverige. Företaget, som tros förbereda ett intåg på svenska marknaden, har rykte om sig att motarbeta facket.

– Vi kommer att lägga stora resurser på att organisera där.