Arbetsmiljöverket (AV) har släppt en ny rapport om arbetsskador, som tar upp antalet arbetsolyckor och arbetssjukdomar som anmälts till Försäkringskassan.

Läs mer: S: Stoppa hyvling och allmän visstid

– Att ha bra arbetshälsa är inte bara en nödvändighet, det är också en rättighet. Ett krav som vi ska värna om, sa AV:s enhetschef för statistik och analys Ann Ponton Klevestedt, när hon presenterade rapporten på en presskonferens.

Färre arbetssjukdomar för alla

En arbetssjukdom uppstår efter en lång tids exponering. Till exempel smärta i axlar efter att ha arbetat länge i kassan eller psykosociala saker som mobbning.

Läs mer: Facken fajtas om avtal i e-handeln

10 000 arbetssjukdomar anmäldes år 2017. Det är en minskning med 13 procent från året innan, och ligger nu på samma nivå som år 2012. Framförallt minskade antalet arbetssjukdomar på grund av belastning.

Framförallt anställda inom posten och sociala insatser som äldreomsorg har färre arbetssjukdomar.

En del kanske struntar i att anmäla

Vad minskningen beror på vet AV ännu inte. Det kan bero på att anmälningsmönstren förändrats eller att det faktiskt varit färre sjukdomar under 2017.

– Det är viktigt med ett historiskt perspektiv. Sett över en längre tid är det ingen stor skillnad. På 80-talet hade vi vår sjuktalstopp. Då var det även stora skillnader mellan män och kvinnor. 1997 var antalet jättelågt. Sedan dess har det gått upp och ner, men det har inte varit lika stora förändringar som innan, sa stressforskaren Töres Theorell från Stockholms universitet, som också talade under konferensen.

Stressforskaren Töres Theorell tycker inte att det är en stor minskning av arbetssjukdomar, historiskt sett. Foto: Madeleine Andersson

Män och kvinnor blir sjuka av olika saker

Det är fler kvinnor än män som anmält arbetssjukdomar. Dessutom är anledningarna till sjukdomarna olika. Sedan 2014 beror kvinnornas arbetssjukdomar oftast på organisatoriska och sociala faktorer. 2017 stod de för 45 procent. En tredjedel berodde på ergonomiska faktorer. För männen är det tvärtom. 22 procent beror på sociala orsaker och 45 procent på belastning.

Läs mer: Forskare vill peppa hunsade kassörskor

Belastning orsaken till detaljhandelns sjukdomar

Men mönstret ser inte likadant ut i detaljhandeln. Där är belastningen den vanligaste orsaken till arbetssjukdom, för både kvinnor och män. 94 kvinnor och 34 män anmälde det. Organisatoriska och sociala faktorer var näst vanligast för båda könen. 48 kvinnor och 14 män anmälde. Totalt anmälde 224 personer i detaljhandeln arbetssjukdomar till Försäkringskassan under 2017. Frisörernas främsta orsak till arbetssjukdom år 2017 var belastning. Därefter kemiska eller biologiska ämnen, som till exempel ger besvär i luftvägar.

Ingen skillnad i antal olyckor

Vad gäller antalet arbetsolyckor med sjukfrånvaro, anmäldes ungefär lika många under 2017 som året innan. En arbetsplatsolycka med sjukfrånvaro kan till exempel vara att man ramlar och får hjärnskakning. Totalt anmäldes 33 000 olyckor med sjukfrånvaro. En tredjedel av dem var borta längre än 14 dagar från jobbet.

– Jag tycker det är en hög siffra, sa Ann Ponton Klevestedt.

Läs mer: Hur fungerar ob-ersättningen?

Nästan fyra procent av arbetsolyckorna drabbade anställda i detaljhandeln. Totalt 1 304 anmälningar kom därifrån. Det är mest kvinnor som anmält från handeln. Sett till hela arbetsmarknaden är det flest män i avlopp och sanering som råkar ut för arbetsplatsolyckor.

Olyckorna beror på olika saker

Eftersom Sverige har en könssegregerad arbetsmarknad, beror arbetsplatsolyckorna på olika saker för män och kvinnor. Männen tappar oftast kontrollen över ett fordon eller ett verktyg, eller faller. Medan kvinnorna oftast faller eller gör en rörelse med hög belastning, som tunga lyft eller plötslig hälsa. Men i detaljhandeln beror olyckorna oftast på förlorad kontroll, både för kvinnor och män.

– Bakom varje siffra finns individer med sina egna sjukdomsfall. Det är inte lätt att få fram i siffrorna. Så länge det finns en enda som skadas av arbetet kommer vi jobba hårt med detta, sa Ann Ponton Klevestedt.

Fakta

Enligt lag ska arbetsgivaren alltid anmäla till Försäkringskassan när någon på jobbet skadat sig. Det är de siffrorna som rapporten baseras på.