– Det är ett styrkebesked för den svenska modellen att parterna samarbetat konstruktivt. Det är ett väl genomarbetat lagförslag som enligt min bedömning är fullt genomförbart, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) till Arbetet

Hon tycker att förslaget från parterna går före regeringens egen stridsåtgärdsutredning. 

Även Moderaterna och Kristdemokraterna ställer sig bakom parternas förslag. 

Grunden till konflikten i Göteborgs hamn är att Hamnarbetarförbundet organiserar de flesta arbetarna, runt 250 personer, på containerterminalen APM Terminals. Men det är inte de som har kollektivavtal med arbetsgivaren, så de får därför strejka.

Det är LO-facket Transport som har kollektivavtalet, och de har alltså fredsplikt och får inte strejka. 

Hamnarbetarförbundet vill ha mer inflytande och har strejkat i omgångar sedan 2016. 

Förslaget från facken och arbetsgivarna som nu lades fram innebär att om det redan finns ett kollektivavtal med ett fack så ska ett alternativt fackförbund bara få strejka om syftet är att få ett kollektivavtal med fredsplikt, inte om andra frågor. Man måste också ha förhandlat med arbetsgivaren om sina krav innan man strejkar och får inte komma med nya krav längs vägen, skriver Arbetet. 

Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader. 

Hamnarbetarförbundet är rasande på förslaget och menar att det kommer slå hårt mot fristående fackföreningar utanför centralorganisationerna som Hamnarbetarförbundet, Syndikalisterna och Brandmännens riksförbund. 

– Jag är riktigt förbannad. Det känns odemokratiskt och rättsosäkert. Här sitter de här två elefanterna och säger åt politikerna vad de ska göra. De bestämmer över andra fackförbund och inskränker människors rätt att bli företrädda av vilket fackförbund de vill, säger Eric Helgeson, talesperson på Hamnarbetarförbundet, till Arbetet. 

Han säger att de funderar på att få de föreslagna reglerna prövade mot europeisk rätt.