Vad har ni kommit fram till?

– Handeln har stor potential att växa. I vårt huvudscenario räknar vi med att det blir 81 000 fler jobb i handeln mellan 2015 och 2030, en ökning med 16 procent. Det beror bland annat på att befolkningen och inkomsterna ökar.

Gör inte digitaliseringen att jobben blir färre?

– Visst sker en digitalisering, men inte så snabbt som många tror. I vår enkät säger en majoritet av medlemmarna att deras jobb inte påverkats alls av digitaliseringen de senaste fem åren. Det är mycket vanligare att digitaliseringen ändrar innehållet i jobben än att jobb och arbetsuppgifter försvinner. Digitaliseringen skapar också nya jobb.

Vilka är skillnaderna mellan olika handelsbranscher?

– Vi tror att detaljhandeln kommer att växa med 22 procent. Flest nya jobb kommer inom dagligvaruhandeln, 34 000 stycken. Sällanköpshandeln växer långsammare, mode och elektronik knappast alls. Partihandeln ökar lite, medan den rena e-handeln växer snabbast – med 175 procent.

I rapportens alternativa scenarier blir det mellan 49 000 och 115 000 nya jobb på 15 år. Vad är det som avgör hur det blir i verkligheten?

– Om handeln lyckas införliva nya kringtjänster som installation, underhåll och leveranser och om svensk e-handel kan växa internationellt blir det fler jobb. Om man tvärtom tappar till utländsk e-handel blir det färre.

Vad behövs mer?

– Företagen måste erbjuda kompetensutveckling så att anställda klarar nya arbetsuppgifter. Arbetsvillkoren måste vara goda så att människor vill satsa på handelsjobb. Och de som förlorar jobbet på grund av teknisk utveckling måste få trygghet i omställningen med hjälp av a-kassa och arbetsmarknadspolitik.

Svensk Handel spår i en rapport att tiotusentalsjobb kommer att försvinna på grund av e-handelns utveckling. Hur kan ni komma fram till så olika slutsatser?

– Deras rapport är ganska bra och vi skiljer oss egentligen inte så mycket. De har tittat på omsättning per anställd, vi har tittat historiskt och räknat med framtida befolkningsökning. Bilden av resultaten blir ljusare i vårt fall.

Fakta

Enkät och framtidsprognos

Handels rapport har titeln Hur påverkar digitaliseringen framtida sysselsättning och kompetensbehov i handeln? En bedömning av utvecklingen 2015–2030.

Författare är Stefan Carlén och Martin Rosenström i Handels utredningsgrupp.

Rapporten innehåller bland annat en enkät om hur handelsanställda upplever digitaliseringen, en framtidsprognos om sysselsättningen och en specialstudie av e-handeln.