198 miljoner betalades under 2017 ut till medlemmar och fackförbund med hjälp av LO-TCO Rättsskydd. Största summorna har gått till LO:s förbund. Hotell- och restaurangfacket utmärker sig genom att de fått nära 39 miljoner kronor. Handels fick ungefär sju miljoner. För TCO:s del är det Unionen som sticker ut, som fick över 19 miljoner. Pengar har även gått till Saco. Förbundet som utmärker sig är Fysioterapeuterna som fick drygt 500 000 kronor.

LO-TCO Rättsskydd driver ärenden å fackförbunds vägnar. Det kan handla om alltifrån sjukpenning till arbetsrättsliga frågor. I verksamhetsberättelsen går bolaget genom några fall som drivits till Arbetsdomstolen eller förvaltningsrätten och som man vunnit.

Ett exempel handlar om en kvinna som heter Lotta. Hon jobbade som konsult. 2015 sjukskrev hon sig på grund av depression, ångest och bipolär sjukdom. November 2016 bestämde sig försäkringskassan för att dra in sjukpenningen trots att Lottas tillstånd var precis som innan. Försäkringskassan betraktade då henne som arbetsför.

Fallet gick vidare till förvaltningsrätten, och LO-TCO Rättsskydd företrädde Lotta. Rätten bestämde att sjukpenning ska betalas ut eftersom läkarintyg har visat att hon befann sig i samma tillstånd som innan. Domen gav Lotta rätt och även sjukpenningen för den indragna perioden skulle betalas ut.

Fakta

LO-TCO Rättsskydd AB bildades 1971 och driver fackliga frågor eller beslut från till exempel Försäkringskassan, till Arbetsdomstolen eller förvaltningsrätten. 

Bolaget ägs av LO till 90 procent och av TCO till 10 procent.