Vad kan politikerna göra för att stoppa nedläggningar av butiker i glesbygd?

Önskelista

1. Bredband och fiber

Fysisk service kan till viss del kompletteras med e-handel av dagligvaror, läkemedel och vårdkontakter på distans. Men då krävs stabil lina! Trots att Sverige kommit långt på det här området saknar fortfarande många i glesbygden bra internet. Dessutom får man ofta stå för stora delar av kostanden själv när fiber ska dras. Vad gör regeringen för att skynda på bredbandsutbyggnaden?

2. Utöka stöden

Totalt betalades det ut cirka 170 miljoner kronor i olika stöd till handel i glesbygd förra året. Jättepositivt tycker alla. Men för många är det ändå för lite. På Coop i Morjärv blev summan i slutändan ”en droppe i havet”. Mer pengar behövs.

3.  Informera bättre om hjälpen som finns

Det finns i dag flera stöd som butiker i glesbygd kan få. Både driftstöd för den dagliga butiksdriften, samt investeringsstöd vid ombyggnationer och nystarter. Samtidigt vet inte alla om möjligheten – informera och förenkla ansökningarna så att stöden blir lättillgängliga!

4. Matpriser

För många handlare är priset på maten nyckeln. När inköpspriset i lanthandeln är det samma som utgångspriset hos de stora kedjorna blir konkurrensen ofta för tuff. Ortsborna måste så klart vara lojala och förstå att det blir lite dyrare i lanthandeln än på stormarknaden i stan. Samtidigt, kan politikerna göra något för att underlätta konkurrensen?

När inköpspriset i lanthandeln är det samma som utgångspriset hos de stora kedjorna blir konkurrensen ofta för tuff.

5. Distribution

Distributionskostnader är stora på landsbygden. Många löser det genom samåkningar. ”Kan kommun, stat eller landsting också ställa upp och hjälpa till med leveranser?” undrar de vi pratat med.

6. Skola

Butik och skola. Två oerhört viktiga delar för att en ort ska kunna leva och utvecklas. Samtidigt är det ofta skolorna på landet som får stänga när kommunens kassa börjar sina. ”Varför inte låta stadsbarnen komma ut till landet istället?” undrar personer vi intervjuat.

Varför inte låta stadsbarnen komma ut till landet istället?, undrar personer vi intervjuat.

7. Lär av Norge

Norge är kända för sin framgångsrika landsbygdspolitik. En reform som genomförts där är att man kan få sina studieskulder avskrivna om man väljer att flytta hem till orten igen. Detta ska vara en morot för läkare, ingenjörer och andra att återvända till landsbygden. Varför inte något liknande i Sverige?