Över tid har det förändrats till det sämre för anställda inom handel när det gäller yttrandefriheten på jobbet. Många av de unga är rädda för att prata om arbetsmiljön. I dag råder en allt mer utbredd tystnadskultur på våra arbetsplatser.

Så länge butiksanställda håller tyst kommer arbetsgivarna flytta fram sina positioner ytterligare. Ett fåtal väljer att höja rösten på jobbet men övervägande delen väljer att hålla käften. Med rädsla och risken att bli av med sina jobb är priset för högt då man sitter med banklån och räntor.

Krävs mod och styrka

Det krävs stort mod och styrka att stå upp och prata om hur vi har det på jobbet.

Hur kunde det bli så här?

1. Otrygga anställningsformer.

2. Fackets roll har försvagats över tid på arbetsplatserna.

3. Allt fler ungdomar väljer att inte gå med i facket.

4. Arbetsgivarna sätter munkavle på sin personal med sin lojalitetsplikt.

5. En medveten planerad underbemanning ute på butikerna i jakten på större vinster.

6. Butiksanställda får betala priset genom stressigare och sämre arbetsmiljö.

7. Arbetsgivarna spelar ut anställda mot varandra där obekväma ska tystas och bort.

8. Allt vanligare att chefer använder sig av härskarteknik för att söndra oliktänkande på jobbet.

9. Man visar sin makt genom kameraövervakning, omplaceringar och verbala påhopp på sin personal.

När medlemmarna ringer till Handelsnytt med gråten i halsen är det beviset på att ingen har lyssnat på dem tidigare och tagit deras berättelser på allvar. Någon måste lyssna på var och ens berättelse. Gör ingen det får vi en rådande tystnadskultur.

Tystnadskulturen är farlig

Tystnadskulturen är farlig för den försvagar de anställda och stärker bara arbetsgivarna.

Här är tidningen Handelsnytt en viktig länk mellan alla handelsanställda.

För att bryta tystnadskulturen måste vi börja med oss själva och att prata med andra på jobbet. Att delge våra egna berättelser i sak och fakta om hur vi har det på våra arbetsplatser till Handelsnytt.

Men inte för att för skada utan för att låta andra medlemmar få ta del av din verklighet på jobbet.

Genom detta får vi fler att våga snacka med varandra på jobbet för att bryta tystnadskulturen.