En ny studie av bland andra ergonomen och fysioterapeuten Charlotte Wåhlin på avdelningen Arbetsmiljömedicin i Region Östergötland visar att varannan truckförare har nackbesvär. 60 procent har besvär i skuldrorna.

– Arbetslivet får inte skapa patienter. Det förstör livskvaliteten att hantera daglig smärta och det kan vara svårare att klara av att utföra arbetsuppgifter, säger Charlotte Wåhlin.

– Arbetslivet får inte skapa patienter, säger Charlotte Wåhlin.

222 gånger per timme

Den troliga orsaken syns i forskarlagets filminspelningar och rörelsemätningar av cirka 30 truckförares arbetsdagar: truckförarna vrider på huvudet i snitt 222 gånger per timme. Ensidiga belastningar och upprepade rörelser kan bidra till belastningsskador.

Kanske känner du igen dig. Du lastar trucken och plötsligt ser du ingenting när du tittar framåt. I stället får du titta åt sidan eller bakåt för att se vart du är på väg, och slänga ett öga i döda vinkeln och alla andra håll.

Olika truckar ger olika rörelser

Olika truckar ger olika rörelser och belastningar. Även andra saker, som till exempel psykosocial arbetsmiljö, verktyg och lokalens utformning påverkar belastningen. Därför säger Charlotte Wåhlin att det är viktigt att varje arbetsplats tittar på vad som behöver göras just där för att få en bättre arbetsmiljö.

Det kan till exempel handla om att köpa in nya verktyg, efterfråga truckar med stolar som har stöd för ländryggen och armstöd eller förändra schemat.

– I en analys visades att de som kände större frihet på jobbet hade mindre besvär i nacke och skuldror, säger Charlotte Wåhlin.

Bättre rustade för arbetet

Hon tror att det är svårt för en ensam individ att göra något åt arbetsmiljön. Alla kan träna för hälsans skull och på så sätt bli bättre rustade för arbetet, men det kommer inte att förändra arbetsmiljön.

– Tänk på hur du jobbar, tar pauser, vilket arbetstempo du har, och våga prata om det på arbetsplatsen. Fråga på personalmötet om kurser med ergonomen på företagshälsovården. Om vi inte pratar om det och går ihop blir det svårt att få till en förändring. Känn inte hopplöshet. Skapa intresse, säger Charlotte Wåhlin.

Dubbelt så hög risk för nackbesvär ­redan efter ett år som truckförare

  • Truckförare vrider på huvudet 222 gånger i timmen när de kör truck.
  • Det gör de under två tredjedelar av arbetsdagen. Då har de heller inget stöd för underarmarna.
  • 49 procent av de 150 undersökta förarna har haft ont i nacken.
  • 63 procent har känt smärta i skuldrorna.
  • Truckförare har redan efter ett-två år i yrket dubbelt så hög risk att få besvär i nacke och skuldror, än tjänstemän.
  • Detta har forskarlaget kommit fram till genom att filma och mäta cirka 30 truckförares rörelser, samt genom en enkätundersökning som ungefär 150 truckförare fyllde i.
  • Det finns sex miljoner truckförare i Europa. 150 000 i Sverige.

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin (AMM) i Region Östergötland är både en klinik och ett laboratorium som arbetar för att klarlägga och förebygga ohälsa som orsakas av arbetsmiljö och yttre miljö. De bedriver även forskning i ämnet. AMM får uppdrag av bland andra landsting, företagshälsovård, företag och fackförbund.