Motiveringen till fällandet är att reklambilderna framställer kvinnan som extremt smal, vilket bidrar till ett kroppsideal som är skadligt att sträva efter. Reklamen strider därmed mot Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.

För höga kassor på Zara – nu sänks de

Nyheter

Zara hävdar i sitt svar till Reklamombudsmannen att de tar sina modellers hälsa på stort allvar. Modellerna gör alltid en hälsokoll innan de anlitas, vilket även denna modell gjort.

Bilderna är nu borttagna och Zara kommer att granska sin reklam noggrannare. Zara anser att det är sättet som bilderna tagits på som gjort att modellen uppfattas som smal inte att modellen i sig är för smal. Modellen medverkar på andra bilder i Zaras webbshop.

Fotnot: Reklamombudsmannen kan inte döma ut några sanktioner som exempelvis skadestånd. ”Straffet” som annonsören får om reklamen fälls är att beslutet publiceras på reklamombudsmannen.org. Besluten ska i stället ses som en vägledning i vad som är god marknadsföringsetik och annonsörer förväntas följa besluten.