Varför ett projekt om konflikter på jobbet?

– Den psykiska ohälsan och sjukskrivningarna drabbar många i kvinnodominerade yrkesbranscher. Tidigare studier visar att det beror på dålig arbetsmiljö, för höga krav i jobbet, stress och lite tid för återhämtning.

– Men det har inte forskats särskilt mycket om konflikter på arbetsplatserna och hur de påverkar ohälsan. Ändå upptar konflikthantering en stor del av arbetstiden för både chefer och anställda.

”Men vi vet ju hur kvinnor är. De kan inte komma överens”. Är det så?

”Mensvärk är ett arbetsmiljöproblem”

Arbetsmiljö

– Nej det vänder jag mig emot, men det är en vanlig uppfattning. Den ska vi ifrågasätta. Det finns många uppfattningar om hur kvinnor är: ”Kvinnor baktalar varandra, de har svårt att fatta beslut och de kan inte hålla sams”. Det där är bara myter, men har betydelse för vår psykiska arbetsmiljö. Därför är det viktigt att synliggöra dem och få fram riktig kunskap om saken.

Men studier har väl visat att konflikter är vanligare på kvin- nodominerade arbetsplatser?

– Det tycks vara vanligare, men det finns inte mycket forskning om det. Kvinnor bråkar dock inte för att de är kvinnor. Men en dålig arbetsmiljö, som är vanligare i kvinnodominerade yrken, utgör en grogrund för konflikter.

Vet du hur vanligt det är med konflikter på Handels områden?

– Nej, men butiksanställda har en tredje part som de jobbar mot – kunderna – och den likheten finns med annan utsatt personal som måste vara duktiga på att läsa av tredje part.