Målet gäller en kvinna som arbetar på studieförbundet ABF i Stockholmstrakten. Hon har bland annat hållit utbildningar och arbetat med asylverksamhet tillsammans med olika föreningar. Mycket av arbetet skedde på kvällar och helger.

Arbetat med asylverksamhet

Utöver detta fick hon våren 2017 nya arbetsuppgifter med att bland annat hantera post och beställa papper på kontoret.

Det blev för mycket för henne, menar facket. Kvinnan uppsökte företagshälsovården på grund av stress och sömnsvårigheter. Enligt facket lät arbetsgivaren bli att ringa tillbaka när kvinnans läkare ville diskutera hennes situation.

ABF får miljoner till flyktinghjälp

Nyheter

Blev uppsagd för arbetsvägran

I oktober 2017 blev kvinnan uppsagd. Anledningen var enligt arbetsgivaren att hon arbetsvägrat. Men det stämmer inte, enligt Handels ombudsman Mikael Crona.

– Hon har försökt reda ut vad hon ska göra, men fått så mycket arbetsuppgifter att hon inte kunnat sköta dem, säger han.

Arbetsgivare stod fast

Handels krävde i förhandling att uppsägningen skulle tas tillbaka och kvinnan få jobba kvar, men arbetsgivaren stod fast.

Nu har Handels stämt ABF i Arbetsdomstolen (AD). Facket kräver att uppsägningen förklaras ogiltig och att kvinnan får 150 000 kronor i skadestånd.

Tvister inom arbetarrörelsen

Studieförbundet ABF är precis som Handels en organisation inom arbetarrörelsen. I kollektivavtalet för folkrörelseorganisationer finns en bestämmelse om att fack och arbetsgivare ska försöka lösa tvister i förhandling i stället för att dra varandra inför domstol. Förhandling har skett mellan Handels och arbetsgivareorganisationen KFO, men utan att parterna kunnat enas. Handels har därför tagit det ovanliga steget att stämma ABF i AD.

– Det är första gången jag är med om det. Det är extra känsligt med sådana här tvister inom rörelsen. Men det är inte säkert att arbetsgivarna där är bättre än andra, säger Mikael Crona.

Förhandlingarna med KFO ledde dock till att kvinnan får behålla sin anställning under tiden som processen pågår. Hon har varit sjukskriven i närmare ett år men ska enligt planen komma tillbaka på deltid inom kort.

Arbetsgivarens representant, ABF-ombudsmannen Sebastian Flyger, vill inte gå in på detaljer i ärendet.

– Det är klart att ABF som organisation vill vara en god arbetsgivare. Men jag vill inte kommentera det här enskilda fallet innan det har prövats i domstol, säger han.