Naturligtvis håller vi med skribenten att Handels måste vara många för att kunna förbättra villkoren i branschen. Det stora arbetet måste göras av förtroendevalda och medlemmar som varje dag tar kampen på sina arbetsplatser. Handels arbetar hela tiden för att stärka och stötta medlemmarna.

Kampanjveckorna är till för att kraftsamla och göra något roligt tillsammans i hela förbundet och skapar känslan av ett starkt fackförbund. Men det är på intet sätt den enda kontaktytan med arbetsplatserna. Handels arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna i branschen.

I dag saknar många arbetsplatser skyddsombud vilket är tråkigt eftersom ett lokalt skyddsombud är det bästa sättet att arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete. Här jobbar Handels aktivt för att medlemmarna ska välja ett skyddsombud.

Dessutom har Handels en omfattande verksamhet för regionala skyddsombud där ombudsmän besöker arbetsplatser som saknar skyddsombud. Det är också en kontaktyta för medlemmar och kan inspirera till att välja lokala skyddsombud.

Utöver det dagliga organiseringsarbetet arbetar vi också opinionsbildande och i direkta samtal med stora arbetsgivare för att sätta frågan om arbetsmiljö högt på dagordningen. Skribenten har helt rätt i att det är en prioriterad fråga och avgörande för att minska stressen på arbetsplatserna.