Handels arbetssätt och resursfördelning för att stärka och stötta medlemmar kan diskuteras.

Bilden av verkligheten är annorlunda i en allt mer pressad och stressad arbetsmiljö. Det skildras av flera insändare i Handelsnytt.

Arbetsmarknaden har förändrats i grunden på mycket kort tid. Vi har gått från kollektivism och likriktning till individualism och mångfald.

Här har hela fackföreningsrörelsen inte riktigt hängt med i utvecklingen. Det har byggts upp en struktur och kultur som fått fäste inom handeln. Här har inte facket lyssnat på medlemmarna i god tid för att bryta mönstret.

Tyvärr saknar många mindre butiker lokala skyddsombud. Detta borde ses som ett misslyckande från förbundets sida.

Allt fler vågar eller vill inte ta rollen som skyddsombud på sin arbetsplats. Då man vet att man kan komma att hamna i konflikt med arbetsgivaren. Därmed riskerar de sin anställning då arbetsgivarnas makt är stor över de anställda. Den som vågar ta kampen ses av arbetsgivarna som obekväm, illojal och störande.

Arbetsplatser som saknar skyddsombud skall få besök av regionala skyddsombud. De har i dag en hög arbetsbelastning på grund av områdets storlek samt antal butiker. De har inte heller möjligheter att bevaka alla arbetsplatser. Här borde här Handels vara en föregångare inom LO-förbunden genom att tillsätta fler regionala skyddsombud med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön.