Trygghetsbarometern för tredje kvartalet visar att 45 procent av butikerna utsatts för stölder, hot eller våld den senaste tiden – en ökning med nio procentenheter sedan förra mätningen.

Framför allt ökar stölderna – 36 procent av de svarande butikerna uppger att de blivit utsatta för stöld den senaste veckan.
– Att hantera stölder har tyvärr blivit en del av de vardagliga rutinerna för butiksanställda. Det krävs en attitydförändring från rättsväsendets sida om utvecklingen ska kunna brytas, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel i ett pressmeddelande.

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels, är avvaktande till arbetsgivarnas uppgifter.
– Jag vet inte hur de tar fram sina siffror. Vi kan varken bekräfta eller dementera att stölderna har ökat, säger Krister Colde till Handelsnytt.

Enligt trygghetsbarometern är det bara tre av tio stölder som polisanmäls. Här finns en stor uppgivenhet bland handlarna. Per Geijer uttrycker det som att rättssamhället har avkriminaliserat butiksstölderna.
– I dag är det princip riskfritt att stjäla från en butik, säger han.

Hotfullt beteende från kund har också ökat något. Enligt trygghetsbarometern har det förekommit i 22 procent av butikerna den senast månaden.

Krister Colde på Handels pekar på att trygghetsbarometern är en del av Svensk Handels opinionsbildning och att facket inte är involverat.
– Jag antar att de vill sätta ljuset på frågan om tillträdesförbud i butiker. Vi tycker också att man ska ta bort ett visst klientel från butikerna om de anställda känner sig otrygga.

Krister Colde anser att butiksanställda som upptäcker stölder i de flesta fall inte själva ska ingripa, utan tillkalla väktare. Där skiljer sig ibland fackets syn från arbetsgivarnas.
– Vissa arbetsgivare är mer måna om att skydda sina varor än sina anställda, säger Krister Colde.