Enligt kollektivavtalet för frisörer har anställda rätt till 2 600 kronor om året i antingen friskvårdsbidrag eller i bidrag för arbetskläder eller arbetsskor. Om man inte kan enas har arbetstagaren rätt att bestämma att hälften ska gå till friskvård.

Det här är kläder som arbetstagaren själv köper och till viss del bekostar själv

När arbetsgivare, i det här fallet Intermezzo, kräver att få sy på företagets logotyp frångår man avsikten anser facket.

– Det här är kläder som arbetstagaren själv köper och till viss del bekostar själv. Om man slutar så ska man kunna ta med dem, och även använda dem privat, säger Annett Olofsson på LO- TCO Rättsskydd som driver frågan för Handels räkning.

Företaget får köpa in kläder med logga

– Vill företag sätta på sin logga får de på egen bekostnad köpa in kläder för det ändamålet, fortsätter hon.

Thomas Francke, jurist på Frisörföretagarna, har en annan syn. Enligt honom är det märkligt att reglera frågan om arbetskläder i ett kollektivavtal.

Det är inget industrijobb vi talar om.

– Som det är nu så blir det inte avdragsgillt om vi inte kan sätta logon på kläderna. Arbetsgivare tillhandahåller alltid skyddsutrustning, men arbetskläder är en annan sak. Det är inget industrijobb vi talar om.

Rätt att upprätta policys

Thomas Francke menar också att företagen har rätt att upprätta policys likt den som Intermezzo gjort. Han lutar sig mot en skrivning i avtalet som säger att bidraget utbetalas mot uppvisande av kvitto utifrån ”arbetsplatsens, för detta, upprättade regler”.

Frisörföretagarna har fram till mitten på oktober att svara på Handels stämning.

Detta gäller för kläder på jobbet

Bland Handels avtal är det bara i kollektivavtalet för frisörer som frågan om arbetskläder är reglerad.

  • Tidigare hade anställda inom kooperationen rätt att få ett visst antal kilo tvättmedel per år, i de fall arbetsgivaren inte tvättade kläderna på jobbet. Denna skrivning finns dock inte kvar.
  • Om en arbetsgivare kräver att man till exempel ska använda ljusa eller mörka färger, så är det okej så länge kläderna ingår i en ”normal garderob”. Vad gäller profilkläder med logotyp är det alltid arbetsgivaren som ska betala, anser Handels.
  • Vill arbetsgivaren att man endast ska använda deras märke i butiken så har Handels samma inställning som för profilkläder – arbetsgivaren ska ta kostnaden. I praktiken löses det dock oftast med att anställda får rejäl rabatt på varumärket.
  • Skyddsutrustning och skyddskläder som behövs för att arbetet ska utföras säkert är alltid arbetsgivarens ansvar. Skyddskläder regleras i föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Källa: Arbetsmiljöverket, Handels Direkt.