Jag är tillsvidareanställd i en butik som har kollektivavtal med Handels. Jag har planer på en långresa över Asien. Har min arbetsgivare rätt att neka tjänstledighet?  /Jessica

Svar:

Det finns inget stöd i lagen eller kollektivavtalet för att begära tjänstledighet på grund av resa. Så ja, arbetsgivaren behöver inte godkänna denna tjänstledighet. Men jag rekommenderar dig att föra en dialog med din chef och försöka träffa en individuell överenskommelse om tjänstledighet.

Juan, facklig rådgivare, Handels Direkt