Ni anklagas för att godtyckligt ändra lönerna för era anställda genom att ändra i provisionssystemet. Hur ser du på det?

– Vi bytte provisionssystem våren 2015. Sedan dess har vi inte gjort det. Vi hade långa diskussioner med vår personal innan bytet. I och med bytet höjde vi de fasta lönerna. Sedan har vi gjort en procentuell förändring en gång där vi höjde och sänkte vissa procentsatser i systemet.

Provisionsjakten

Företaget bytte provision – Daniel förlorade tusenlappar

Nyheter

Han menar att Digital Inn har en bra arbetsmiljö, är demokratiska och har högt i tak.
– Ska jag ge oss själva någon kritik så är det att kommunikationen inte alltid varit världens bästa.

Så det stämmer inte att medarbetare blev av med tusentals kronor i månaden 2015?

– Vi höjde de fasta lönerna. Vår personal har i dag en genomsnittslön på 27 000 kronor i månaden. Det kan finnas enskilda individer som fått genomsnittliga sänkningar. Men generellt ökade lönerna.

I anställningskontrakten står det att ni kan ändra provisionsmodell från en månad till en annan. Enligt en jurist är detta ett brott mot avtalslagen.

–Det är korrekt att det står så. Vad jag har förstått har vi har stämt av det med en arbetsrättsjurist. Vi utnyttjar det inte på det sättet det står.

Handels har försökt att teckna kollektivavtal med er. Varför vill ni inte det?

– Ett år efter att det nya provisionssystemet togs i bruk hade vi en omröstning där de anställda fick säga sitt. Majoriteten sade nej till kollektivavtal. Det skulle kunna innebära att man får en sämre lön.

Provisionsjakten

Var tionde handelsanställd har rörlig lön

Nyheter

Ni har anklagats för att flytta ett skyddsombud till en butik i Sundbyberg som sedan lades ner. Enligt skyddsombudet så var detta en ”bestraffning”. Hur ser ni på det?

– Vi flyttar vår personal regelbundet mellan butiker, framför allt i Stockholm. Främst för miljöomväxling och kompetensutveckling, men i det här fallet hade vi stora problem i butiken. Personen i fråga blev flyttad dit på grund av hans höga kompetens. Det var under en begränsad tid och han flyttade sedan tillbaka till en av våra bäst säljande butiker.

Finns det en kultur av bestraffning på Digital Inn om någon kritiserar företaget?

–Det är ett helt befängt påstående och det finns absolut ingen sanning i det.

FOTNOT: Enligt Daniel Brändström har det aldrig skett någon omröstning om kollektivavtal bland butikspersonalen på Digital Inn. Han bestrider också att de fasta lönerna höjdes när provisions- systemet gjordes om 2015.

Artiklarna i Provisionsjakten är ett samarbete mellan Handelsnytt och Arbetet som båda är en del av LO Mediehus.