Vatten från gatan har flera gånger läckt in i hälsobutiken som ligger under marknivå i PUB-huset i centrala Stockholm. Efter en vattenskada sommaren 2017 klagade flera anställda på besvär av luften i lokalen. De drabbades av huvudvärk, trötthet, rinnande näsor, luftvägsbesvär och hudutslag.

I augusti 2017 besökte Handels regionala skyddsombud butiken och en åtgärdsplan skapades. Sedan hände ingenting.

6:6a-anmälan

Hälsobutikens anställda fortsatte att må dåligt, men ägaren gjorde inget åt problemen.

I november i år gjorde Handels regionala skyddsombud Josefin Salminen en 6:6a-anmälan med krav på åtgärder. Hon kräver att arbetsgivaren gör en ny handlingsplan för att förbättra luften i butiken. Anmälan har lämnats över till Arbetsmiljöverket.
– Det har tagit alldeles för lång tid för företaget att agera. De har hela tiden vetat att anställda mår dåligt, säger Josefin Salminen.

Fuktmätning

Företagets personalchef Anki Landenmark säger till Handelsnytt att åtgärderna kan ha försenats av att butiken bytt ägare sedan de första kraven ställdes. Efter 6:6a-anmälan har dock flera åtgärder vidtagits, förklarar hon.
– Vi har anlitat företagshälsovården och en arbetsmiljöingenjör som gjort fuktmätningar i lokalen. Vi ska träffa fastighetsägaren och diskutera vidare åtgärder, säger Anki Landenmark som är personalchef i kedjan Holland & Barrett som butiken i dag tillhör.

Enligt Anki Landenmark kan en möjlig lösning bli att butiken får flytta till en ny lokal.

Josefin Salminen på Handels är positiv till att det äntligen händer saker.
– Det skulle inte ha behövt ta så lång tid, men det är bra att de har börjat agera, säger hon.

6:6a-anmälan

För att komma till rätta med arbetsmiljöproblem kan skyddsombud skriva en begäran om åtgärder till arbetsgivaren.

Agerar inte arbetsgivaren eller lämnar man ett otillräckligt svar kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket för beslut.

Förfarandet regleras i Arbetsmiljölagens kapitel 6, paragraf 6 a.