Min arbetsgivare säger att jag inte får prata i telefon när vi är ute i butiken, trots att vi inte har kunder samtidigt. Vad säger lagen? /Anna-Karin

Svar:

Det står inte i någon lag eller kollektivavtal om hur man ska göra med telefon på arbetstid. I stället är detta policys, beteenderegler som företag kan skapa som ska gälla för de anställda. De flesta företagen har policys för saker som personalköp och övriga rutiner, vilket de har rätt att införa. Vid införandet av nya policys har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla detta med facket.

Claudio, facklig rådgivare, Handels direkt