– Det är märkligt. Jag har aldrig varit med om en arbetsgivare som inte tillåter att man jobbar med någon i familjen, säger hon.

Ikea har riktlinjer om anställda och deras familjemedlemmar. Men facket tycker att de tolkats konstigt i kvinnans fall.

– Jag känner inte till fallet men det låter inte som att man följt riktlinjerna, säger Johan Hagman, centralfacklig samordnare på Ikea.

Riktlinjerna säger att om det finns nära relationer mellan anställda ska personerna hållas åtskilda. Inte jobba under samma chef, på samma avdelning eller att den ena är chef över den andra. Samma sak gäller vid nyanställningar.

– Det finns inget hinder i varken lag eller riktlinjer om att man inte kan anställa en anhörig till någon som redan jobbar där. Ikea verkar inte vara konsekventa här. På Kungens Kurva gjorde vi ett försök med yngre anställda som sommarjobbare och då riktade vi oss enbart till barn till redan anställda, säger Johan Hagman.

Händer att kärlek uppstår

Det förekommer att anställda som är släkt eller familj jobbar på samma varuhus. Det händer också att kärlek uppstår mellan kollegor. Då brukar någon av dem få hjälp att byta avdelning.

Karin Bergman, HR-chef på Ikea Sverige, säger att policyn finns för att skydda de anställda.
– Vi vill inte att någon ska hamna i en beroendeställning, lojalitetskonflikt eller riskera att misstänkliggöras av sina kollegor att man skulle få fördelar. Därför har vi reglerna att man inte ska rapportera till samma chef.

Sökte på annan avdelning

Anette Abderazak sökte inte jobb på samma avdelning som sin man.
– Om det är som de säger nu, låter det ännu märkligare då min man är anställd på restaurangen och jag sökte till kundrelation. De borde väl ha ett avtal som är tydligt över vilka riktlinjer som gäller för varuhuset. Det verkar vara brister kring deras kommunikation eller organisation.

Karin Bergman känner inte till det specifika fallet med Anette Abderazak.
– Men generellt är det så att en mindre organisation – som Karlstad är, ställer högre krav på flexibilitet och att alla medarbetare arbetar över avdelningsgränser. Vi försöker i den mån vi kan vara tydliga med vår relationspolicy tidigt i rekryteringen. Vi vill ge alla våra medarbetare möjlighet att växa och utvecklas med Ikea, säger hon.

Varuhuset i Karlstad har drygt 200 anställda.