Arbetsmiljöverket upptäckte flera brister vid en inspektion på Ica Nära Rävekärr i Mölndal 2017. En rad av dem fanns kvar när verket gjorde en uppföljning hösten 2018. I början av mars i år beslutade myndigheten därför om ett vitesföreläggande. Företaget tvingas betala 100 000 kronor om bristerna inte har åtgärdats senast den 30 april.

7 saker du behöver veta om att jobba i frysrum

Lager & e-handel

Dörren till frysrummet måste kunna öppnas inifrån så att ingen riskerar att bli instängd. Laddningsplatsen för städmaskinen måste märkas upp eftersom det finns risk för explosion och brand när batterierna laddas. Och arbetsgivaren måste på flera sätt förbättra rutiner och uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Bland annat måste man skaffa rutiner för att hantera kränkande särbehandling.