När en anställd hade varit sjukskriven i mer än 60 dagar kontaktade Försäkringskassan Frukt och Grönsakshallen för att utreda möjligheterna till arbetsanpassning. Försäkringskassan efterfrågade en plan för detta. Någon sådan fanns inte trots regler som kräver det. Arbetsgivaren fick drygt en månad på sig att skicka in en handlingsplan till myndigheten. Det har ännu inte gjorts.

Gäller flera anställda

Det är inte första gången. Liknande problem har funnits för ytterligare tre anställda som varit sjukskrivna. Med anledning av det vill Försäkringskassan att Arbetsmiljöverket granskar arbetsgivarens rutiner för när en anställd blir sjuk.

– Det är inte ofta vi anmäler till Arbetsmiljöverket. Men jag tror att det kommer att öka i och med de nya reglerna, säger Anna Walestrand, samverkansansvarig på Försäkringskassan.

”Ska vi hitta på handlingsplaner?”

Sedan 1 juli gäller nya regler. Tidigare fick arbetsgivarna en blankett från Försäkringskassan där de skulle svara på möjligheterna till arbetsanpassning för den sjukskrivna. Nu måste arbetsgivarna själva göra en plan för återgång i arbete. Kan Försäkringskassan se att det inte sköts, och beteendet är strukturellt anmäler de arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket, vilket nu hänt Frukt och Grönsakshallen.

– Företaget har inte kunnat göra en handlingsplan då den anställda har vägrat medverka i sin rehabilitering. Ska vi hitta på handlingsplaner?, säger Bertil Hallberg, juridiskt ombud för Frukt och Grönsakshallen.

Enligt Bertil Hallberg har även de tre andra personerna vägrat delta i sin rehabilitering.

– Men de fallen är avslutade. De jobbar inte längre kvar.

Arbetsmiljöverket har ännu inte fattat beslut om eventuell inspektion.

Nya regler

  • Arbetsgivarna måste göra en plan för återgång i arbete för anställda som riskerar att vara sjuka längre än 60 dagar.
  • Planen ska göras senast 30 dagar efter första sjukdagen.
  • Reglerna gäller sedan 1 juli 2018.
  • Försäkringskassan samverkar med Arbetsmiljöverket. Det är samverkansansvarig på de lokala Försäkringskassekontoren som anmäler arbetsgivares brister i rehabiliteringsskyldigheten till AV.

Källa: Försäkringskassan.