Jag arbetar på Icas lager. Har jag som medlem rätt att gå på fackets årsmöte på betald arbetstid? /Sofia

Svar:

Ja, om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats så har du rätt att gå på fackligt möte på betald arbetstid. Enligt utvecklingsavtalet som är ett avtal mellan Handelsanställdas förbund, Svensk Handel och Unionen finns det en rättighet till facklig tid fem timmar per medlem och år. Fackklubben fastställer tillsammans med arbetsgivaren när mötet ska hållas. Om det skulle ske utanför arbetstid så utgår ersättning för mötestiden utifrån gällande kollektivavtal.

Jaana, facklig rådgivare, Handels direkt