Jag jobbar på en arbetsplats som går under lager och e-handelsavtalet. Vilka arbetstider kan arbetsgivaren kräva att jag jobbar? Jag jobbar heltid och har en fast tjänst. /Anton

Svar:

I och med att du jobbar heltid så är det 40 timmar per helgfri vecka du ska jobba. Den ordinarie arbetstiden kan förläggas mellan klockan 05.00 och 24.00 måndag–söndag och helgdag. Julafton, nyårsafton och midsommarafton är fridagar då ordinarie arbetstid inte kan förläggas utan stöd av lokal överenskommelse.

Helene, facklig rådgivare, Handels direkt