Handels regionala skyddsombud, som träder in när det saknas skyddsombud på arbetsplatsen, har tidigare avvaktat med att lägga så kallade 6.6 a-anmälningar när det har varit problem med arbetsmiljön. Facket har hellre velat prata arbetsgivaren tillrätta, men nu vill Handels bli tuffare.

– Vi själva kommer ju från handelsbranschen så vi är mycket för kundbemötande. Men nu har vi sagt att det tar alldeles för lång tid att tjata och åka ut till arbetsplatserna både två, fyra eller fem gånger utan att lägga en skarp åtgärd, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handels.

Men varför har ni inte gjort det förut?

– Vi har varit lite för snälla, det är min bedömning. Jag har själv varit regionalt skyddsombud i tio år, jag var också för snäll då, säger Krister Colde.

Den nya taktiken har resulterat i att 6.6 a-anmälningarna från fackets regionala skyddsombud har närapå fördubblats på ett år – från 59 stycken 2017 till 117 stycken under 2018. Krister Colde tycker att det ger resultat.

– Innan anmälningarna går vidare till Arbetsmiljöverket rättar arbetsgivarna till problemet i nio fall av tio, säger han.

Lättare ställa krav med ny föreskrift

Krister Colde menar att Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social hälsa – som lanserades för tre år sedan – har gjort det lättare att anmäla arbetsgivarna. I föreskriften står det bland annat att anställda måste ha möjlighet att hinna med sina arbetsuppgifter.

– Utan att kunna belägga det har föreskriften betytt jättemycket för oss för att våga ställa krav på arbetsgivaren, säger Krister Colde.

Nu hoppas han att de övriga 4 000 skyddsombuden på handelns arbetsplatser använder föreskriften när pressen är för stor och personalen inte räcker till.

– Psykosocial arbetsmiljö är en av våra absolut viktigaste frågor. Jag förväntar mig att de avdelningar som är ansvariga för skyddsombuden har utbildningar i den här frågan, säger Krister Colde.

6.6 a-anmälan

För att komma till rätta med arbetsmiljöproblem kan skyddsombud skriva en begäran om åtgärder till arbetsgivaren. Agerar inte arbetsgivaren eller lämnar man ett otillräckligt svar kan skyddsombudet sedan vända sig till Arbetsmiljöverket för beslut.

Läs merarbetsmiljöverket.se