I slutet av 2017 larmades Arbetsmiljöverket av Handels regionala skyddsombud. Personalen på Lidl i Löddeköpinge uppgavs vara underbemannad, de hade svårt att ta rast och hade för många arbetsuppgifter. Flera ska ha blivit sjukskrivna på grund av stressen. Arbetsmiljöverket krävde bättring – annars riskerade butiken att böta 80 000 kronor.

Det blev inga böter. Enligt facket har chefer bytts ut, det har anställts mer personal, schemaläggningen har setts över och nu finns det tid för raster. De otrygga anställningsformerna har minskat och det upprättas nu en tydlig rehabiliteringsplan vid sjukskrivningar.

Handels nya strategi – så ska de bli tuffare

Arbetsmiljö

– Jag upplever att de tar hand om personalen på ett annat sätt, säger Jenny Persson som är ombudsman på Handels i Malmö.

Hon anser att arbetsmiljöproblemen togs på allvar först när facket anmälde butiken till Arbetsmiljöverket. Lidl menar att de agerade så fort situationen kom till deras kännedom.

Sedan händelsen har Lidl enligt Jenny Persson även tagit tag i problem i andra butiker i Malmöområdet.

– Startskottet var helt klart 6.6 a-anmälan. Den har genererat alla de här ringarna på vattnet.

Facket: Orimligt hög arbetsbelastning

En 6.6 a-anmälan kan göras av skyddsombudet om arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att få bukt med problem på arbetsplatsen. Blir situationen inte bättre skickas ärendet till Arbetsmiljöverket som i värsta fall kan stänga arbetsplatsen.

I anmälan hänvisade Handels regionala skyddsombud Mikael Willman till Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social hälsa, som anger att de anställda måste ha en rimlig arbetsbelastning. Det står bland annat att arbetsgivaren ska ha en prioriteringslista om det är för mycket att göra.

– Säg att vi är tio som ska jobba. Två har blivit magsjuka och det har kommit in 25 pallar. Vad gör vi då? Rutinlistan säger att vi ska plocka upp allt, men det kommer vi ju inte hinna, säger Mikael Willman.

Stress på Lidl-butik – riskerar vite

Arbetsmiljö

Tar arbetsgivaren inte in tillräckligt med folk kan den inte räkna med att alla arbetsuppgifter blir utförda, enligt Arbetsmiljöverket. På Lidl i Löddeköpinge ställde myndigheten krav på att prioriteringslistor skulle upprättas.

”Vi bröt en barriär”

Mikael Willman ser det som en vinst att Arbetsmiljöverket inte gör undantag för livsmedelsbutiker. Det spelar ingen roll att färskvaror måste packas upp om personal inte finns tillgänglig. Han tror nu att fler butiker lär tvingas följa Lidl i Löddeköpinges exempel.

– Det känns som att vi bröt en barriär då det är första gången vi har fått det bekräftat att det i högsta grad även gäller inom våra branscher där kraven ofta är högre än resurserna, säger Mikael Willman.

Handelsnytt frågar Lidl om de kommer att upprätta prioriteringslistor på andra butiker.

– Vi har gjort alla åtgärder som vi blev ålagda att göra i Löddeköpinge och mer därtill. Nu är ärendet avslutat så jag kan tyvärr inte svara på om det kommer införas i fler butiker, säger Petra Whitehead, pressansvarig på Lidl.