Keges Grosshandel, med ett 20-tal anställda på Handels kollektivavtal, levererar mat och tillbehör till restauranger på Gotland. Sommaren är extrem högsäsong på ön som lockar tiotusentals besökare med politikervecka, badturism och medeltidsfestival. Om ordinarie personal tar semester när det är som mest att göra blir det tufft för sommarjobbarna som ska plocka och köra ut alla varor.

– Förra sommaren hade vi svårt att bemanna och mycket blev fel. Alla kunder fick inte rätt varor i rätt tid, säger Handels klubbordförande Jhonny Andersson.

Erbjudande

Fackklubben och arbetsgivaren inledde samtal om hur man skulle lösa problemen. Målet var att ha så stor del som möjligt av den ordinarie personalen i tjänst under högsommaren. Efter förhandling kom parterna överens om ett erbjudande: alla som jobbar under vecka 26 till 31 (från midsommar till början av augusti) kompenseras med tre veckors extra ledighet och ytterligare 40 timmar i en arbetstidsbank. Alltså totalt fyra veckors betald ledighet extra.

– Vi är mycket nöjda. Alla utom en har tackat ja, säger Jhonny Andersson.

Själv tar han ledigt två veckor i maj/juni och två veckor i slutet av augusti. Sen kan han se fram emot flera veckors extra ledighet under höst, vinter och vår.

– Det blir nog en resa till sol och värme i början av året, säger han.

Försök

Den extra ledigheten får tas ut när det passar företaget, gärna under lågsäsong mellan januari och mars. Överenskommelsen gäller på försök i år, sedan ska den utvärderas. Jhonny Andersson hoppas att det blir en fortsättning nästa år. Han tror att arbetsvillkoren gör det lättare att locka personal.

– Vi blir mer attraktiva på marknaden jämfört med konkurrerande företag.