Alla som tillsvidareanställs på lågprisvaruhuset Gekås i Ullared får kontrakt på 18 timmar i veckan (46 procent). De anställda som anmäler att de vill gå upp i tid kan stegvis få fler arbetstimmar efter hand. Ökningen trappas upp i sex steg mot heltid. 210 av dagens 720 anställda på Handels avtal har i dag heltid. Många väljer frivilligt att stanna på det näst högsta steget, 89 procent.

Frostigt i Ullared efter bråk om kvällsöppet och deltider

Lön & villkor

– Då jobbar man fem dagar ena veckan och fyra dagar nästa och har möjlighet att säga ja till extrapass när man själv vill, säger Izabela Nanneson, Handels klubbordförande på Gekås.

Grupp följer upp

Systemet infördes 2017 som en del i att följa detaljhandelsavtalets nya bestämmelser om bemanningsplanering.

Izabela Nanneson.

Fack och företag har bildat en gemensam ”avtalsgrupp” som följer upp hur många arbetstimmar som använts och hur mycket övertid som läggs ut. I början av 2019 användes oväntat många timmar, bland annat på grund av överraskande bra försäljning.

– Avtalsgruppen konstaterade att det var underskott på anställda, säger Izabela Nanneson.

25 nyanställs

Gruppen har nu enats om att täcka behovet av fler timmar på två sätt: dels får hela 212 anställda fler arbetstimmar och kommer ett eller två steg närmare heltid. Dels nyanställs mellan 25 och 30 personer i varuhuset.

Hur fungerar ob-ersättningen?

Frågor om jobbet

Fackklubben på Gekås är mycket nöjd med hur deras bemanningsmodell fungerar.

– När andra företag hyvlar och minskar arbetstid gör Gekås tvärtom: vi ger anställda fler timmar.

Lediga veckor

Systemet för bemanning innehåller dessutom ett inslag som många Gekås-anställda uppskattar: två veckors ledighet att ta ut under lågsäsongen mellan januari och mitten av mars. Den lediga tiden arbetas in under resten av året.

– Det känns som två extra semesterveckor, även om vi jobbar in tiden. Vissa passar på att resa till Thailand. Själv reste jag till Prag i vintras, säger Izabela Nanneson.

Hon råder andra fackklubbar att utnyttja kollektivavtalets regler om bemanningsplanering. 

– Följ upp hur många timmar som används. Om det behövs fler – öka arbetstiden för anställda som vill det!

Fakta: Bemanningsplanering i butik

En gång per år ska arbetsgivaren och det lokala facket samråda om bemanningsplaneringen. Där ingår bland annat butikens planerade öppettider och bemanning samt de anställdas önskemål.

Utifrån bemanningsplanen gör arbetsgivaren ett schema för minst sex månader. Schemat ska vara klart minst en månad i förväg.

Alla tillsvidareanställda får lämna önskemål inför bemanningsplaneringen. Bland annat kan man peka ut fem dagar då man vill slippa bli schemalagd nästa år.

Källa: Detalhandelsavtalet