Pernilla Sandberg på City Gross i Växjö och Mikael Gäfvert på Dagab i Göteborg kommer att spela viktiga roller i förhandlingarna om nya kollektivavtal våren 2020. De ingår i de förhandlingsdelegationer som Handels toppförhandlare har som samtalspartner under kraftmätningen med höjdarna från arbetsgivarnas organisation Svensk Handel.

– Spännande och utvecklande att få vara med, säger Pernilla Sandberg som är nyvald i förhandlingsdelegationen för detaljhandelsavtalet.

Tyngre roll

Hon och de närmare 40 andra förhandlingsdelegaterna var förra veckan inbjudna till två dagars utbildning i Stockholm, där de fick sätta sig in i viktiga avtalsfrågor och förbereda sig för sitt uppdrag.

Utbildningen är första steget i Handels satsning på att ge de förtroendevalda i delegationerna en tyngre roll än vanligt. Under hösten kommer de att besöka arbetsplatser, ringa runt till Handelsombud och delta i flera avtalskonferenser. På så sätt ska det bli tydligt att de representerar många fler än bara sina egna arbetskamrater.

– Positivt att få höra flera idéer och tankar om avtalet, tycker Pernilla Sandberg.

Själv anser hon att schemafrågor och anställdas inflytande är viktigt att utveckla.

– Anställda behöver få möjlighet att påverka mer. Fast mycket går att uppnå om man utnyttjar de möjligheter som redan finns i avtalet. Vi behöver sprida kunskap om vilka krav vi kan ställa på arbetsgivarna.

Tydligare avtal

Mikael Gäfverts arbetsplats har tillämpat det nya lager- och e-handelsavtalet sedan januari i år. Han anser att avtalet behöver bli tydligare.

– Det finns många punkter där vi inte tolkar avtalet på samma sätt som arbetsgivaren. Till exempel hur mycket hänsyn vi kan begära att arbetsgivaren ska ta till de anställdas önskemål i bemanningsplaneringen, säger Mikael Gäfvert.

Avtalsrörelse
Vägen till nya kollektivavtal 2020

Våren 2019: Diskussioner på arbetsplatserna om avtalsfrågor.

Maj 2019: Avtalsdelegationer utses på alla avtalsområden. Delegationerna består av förtroendevalda som är referensgrupp till Handels förhandlare.

Juni: Utbildning för de förtroendevalda i förhandlingsdelegationerna.

September: Förhandlingsdelegaterna ringer runt till Handelsombud och pratar om avtalsfrågor.

September-oktober: Avtalskonferenser i alla Handels avdelningar. Förtroendevalda diskuterar avtalskrav.

Oktober: LO-förbunden beslutar om eventuell samordning av avtalskrav.

Januari 2020: Handels byter avtalskrav med Svensk Handel.

Februari-mars: Avtalsförhandlingar.

1 april: Nya kollektivavtal ska börja gälla för butiker och lager. Om inte fack och arbetsgivare har kommit överens kan det bli strejk.

April-september: Avtalsförhandlingar om Handels övriga kollektivavtal.