handels.se finns diskussionsfrågor. Här är de som gäller butiksanställda:

1. Löner
Hur gör ni med lönehöjningarna på er arbetsplats – får alla lika mycket eller förhandlar ni om den lokala potten? Vill ni ändra eller utveckla något när det gäller fördelningen? Vill ni lägga delar av löneutrymmet på något annat, till exempel mer ledighet? 

2. Trygga jobb
Handels vill minska missbruket av visstidsanställningar och hindra hyvling så att även de fast anställdas jobb blir tryggare. Hur fungerar det hos er? Vilka förändringar vill ni se för att öka anställningstryggheten?

3. Arbetstider
Senast 30 september får anställda lämna önskemål om sitt schema nästa år och ange fem dagar när de vill vara lediga. Använder ni er av den rätten? Har det gett bättre scheman? Vill ni ändra något i avtalet om det?

4. Arbetsmiljö
Lagar och avtal har regler om ensamarbete, vila mellan arbetspass och arbetstidens förläggning. Det finns också regler mot brister i arbetsledning och bemanning som kan göra anställda sjuka. Hur funkar det hos er? Vill ni förändra något i kollektivavtalet?

Vilka avtalskrav vill du se?

Pernilla Sandberg Klubbordförande, City Gross Växjö
– Butiksanställda behöver få större möjlighet att påverka schemat. Fast mycket går att uppnå om man utnyttjar de möjligheter som redan finns i avtalet. Vi behöver sprida kunskap om vilka krav vi kan ställa på arbetsgivarna.
Mikael Gäfvert Klubbordförande, Dagab Göteborg
– I lager- och e-handelsavtalet finns många punkter som vi inte tolkar på samma sätt som arbetsgivaren. Det behöver bli tydligare hur mycket hänsyn vi kan begära att arbetsgivaren ska ta till de anställdas önskemål.
Andreas Nilsson Klubbordförande, Nilson Group Varberg
– Bemanningsplaneringen i lager- och e-handelsavtalet måste kunna omförhandlas om någon part ser att den inte håller. Det kändes inte okej när vår arbetsgivare anställde folk på deltid efter att fem heltidare sagt upp sig.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. 

Kollektivavtalet sluts mellan en arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Kollektivavtalet avgör den lägsta gränsen för vilka villkor som får gälla på arbetsplatsen. Det reglerar till exempel lön, ob-tillägg, semester och pension.

För butiksanställda och lagerarbetare sluts de viktigaste kollektivavtalen mellan facket Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Kollektivavtalet brukar gälla mellan ett och tre år. Nuvarande avtal gäller till 31 mars 2020.