Sedan 2016 finns en bilaga om möjlighet till utökad lokal lönebildning i kollektivavtalen för privata butiker och lager. Hittills är det få företag som infört ett lokalt lönesystem enligt bilagan. Handels mål för 2019 är att minst en arbetsplats per avdelning ska ha förhandlat om införande. 

Här ökar lönen ju mer du lär dig

Lön & villkor

– Vi vill ha system där lönerna fördelas mer utifrån vad de anställda kan och gör, och mindre utifrån arbetsgivarens subjektiva bedömningar, säger Handels ombudsman Sören Söderman.

Sören Söderman, Handels.

Enligt de ordinarie kollektivavtalen är alla anställda garanterade 80 procent av de löneökningar som görs 1 april varje år, medan resterande 20 procent kan fördelas enligt vissa kriterier. Om fack och arbetsgivare inte kan enas om fördelningen kan facket kräva att hela lönesumman delas ut generellt, lika för alla. Denna avtalsparagraf brukar kallas ”stupstock”.

Om fack och arbetsgivare enas om ett lokalt lönesystem enligt bilagan i avtalet kan en större del av löneökningarna fördelas på arbetsplatsen. Varje anställd är endast garanterad 25 procent av höjningen. Då finns ingen stupstock, så facket kan inte stoppa en fördelning som man tycker är ogynnsam.

Alla som jobbat minst fem år på företaget får däremot en extra betald ledig dag varje år.

Sören Söderman anser att lokala lönesystem passar minst lika bra i butiker som på lager. Gärna i form av en trappa där nya arbetsuppgifter och mer ansvar ger högre lön. 

– Det stimulerar kompetensutveckling och mångkunnighet som är så viktigt när jobben i handeln förändras.

Tomas Undin, Svensk Handel.

Svensk Handels förhandlingschef Tomas Undin vill gärna se mer lokal lönebildning, men konstaterar att det gått trögt sedan avtalsbilagan infördes.

– Det är viktigt att kunna premiera anställa som bidrar till utveckling av verksamheten. Men företagen behöver system som är enklare att tillämpa, och ett ökat fokus på hur jobbet utförs, inte bara vad man kan, säger Tomas Undin.

Så skapar ni lokalt lönesystem

  • Fackklubben (en sådan måste finnas på arbetsplatsen) och arbetsgivaren kommer överens att tillämpa Bilaga 1 i kollektivavtalet för detaljhandel eller lager- och e-handel.
  • Överenskommelsen ska beskriva förhandlingsordning, rätt till kompetensutveckling samt principer för fördelning av löneökningarna i det centrala avtalet.
  • På arbetsplatser som tillämpar bilagan kan en större del av löneutrymmet fördelas i en lokal pott – och facket kan inte kräva lika löneökning för alla.
  • Be gärna en ombudsman om hjälp. Läs Handels rapport ”Lokala lönesystem och modeller”.