Runt 14 procent av Sveriges anställda säger sig inte se betydelsen av vad de gör på jobbet, vilket är en dubbelt så stor andel som 2013. Det visar undersökningen Jobbhälsoindex, som är en årlig arbetsmiljökartläggning med 10 000 medverkande.

56 procent av deltagarna i enkäten svarar att de ser betydelse av vad de gör på jobbet. Motsvarande siffra 2013 var 72 procent.

Inom handeln tycker 48 procent att de gör ett meningsfullt jobb.

Sektorerna vård och omsorg samt utbildning har högst andel som anser att de gör ett betydelsefullt jobb, med 64 respektive 63 procent. Lägst andel finns inom handel och transport, där bara 48 respektive 46 procent uppger att de ser betydelsen av vad de gör på jobbet. Snittet för hela arbetsmarknaden är 56 procent.

Dessutom har yngre anställda svårare att se jobbet som meningsfullt jämfört med äldre kollegor.

Johan Parmler är vd på Svenskt Kvalitetsindex, som står bakom undersökningen. Enligt honom finns det ett samband mellan önskad arbetstid och om jobbet ses som meningsfullt.

– De som vill gå ner i arbetstid har svårare att se jobbet meningsfullt jämfört med de som är nöjda med sin arbetstid, säger han i ett pressmeddelande.