Jag är nyligen hemkommen efter 19 dagar i Genève. Jag var Handels deltagande förtroendevalda i årets upplaga av den nordiska folkhögskolan i Genéve och fick uppleva FN-organet ILO:s 100-årsjubileum och dess årliga arbetskonferens. 

Högt upp på årets agenda stod arbetet med att ta fram en konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet. Det är något som våra medlemmar och andra inom serviceyrken ställs inför dagligen. Det är ett utbrett problem, framförallt i kvinnodominerade yrken.

Tryggare arbetsmiljö

Mer måste göras – de utsatta i Sverige är inte ensamma, problemet är globalt. Konventionen som förhandlades fram, tillsammans med en rekommendation om dess tillämpning, är nödvändig för att vi ska kunna arbeta för en tryggare arbetsmiljö, fri från våld, hot och trakasserier.

Vad skall nu göras? Första steget är att införa konventionen och rekommendationen i svensk lag genom en ratificeringsprocess. För detta krävs politisk vilja och att någon, till exempel vi Handelsmedlemmar, sätter press på beslutsfattarna att vi vill ha ett starkare skydd mot våld och trakasserier i våra arbetsliv.

Sverige kan ta täten

Sverige har nu ett ansvar att ta täten bland medlemsländerna och det skulle ge mig stor glädje om vi blev det första landet som ratificerade konventionen. Dels för att det behövs, även i Sverige, dels för att det är vår skyldighet att vara ett föredöme för andra nationer. 

Att ratificera konventioner sätter press på andra länder att ta ställning och att svara på den tuffa frågan: Varför inte ni?