Larmrapporter varnar för butiksdöd, konkurser och nalkande lågkonjunktur. Arbetsgivarna hävdar att lönerna ökat för snabbt och att vinstmarginalerna är för små.

Handels kontrar med rapporter som visar goda företagsvinster och ökande antal anställda. Facket menar att högre löner behövs för att hålla hjulen igång.

Samordning i LO

I avtalsmatchen är arbetsgivarnas lag hårt sammansvetsat. Frågan är hur det blir på den fackliga sidan. Avgörandet sker den 23 oktober på LO:s representantskap.

– Vi vill se en stark LO-samordning. Inte minst för att nå målet om minskade löneskillnader mellan män och kvinnor, säger Handels förste vice ordförande Linda Palmetzhofer.

Traditionella trygghetsfrågor som visstidsanställningar och hyvling lär denna gång inte behandlas i avtalsförhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel. De hanteras i stället i centrala förhandlingar som pågår mellan LO och Svenskt Näringsliv. 

Arbetsgivarna starkast

I trygghetsförhandlingarna har arbetsgivarna trumf på hand. Om inte parterna kommer överens hotar nämligen lagstiftning om försvagat anställningsskydd i linje med januariavtalet som regeringen slutit med C och L. Varför ska arbetsgivarna över huvud taget förhandla fram ett avtal om de kan få som de vill genom lagstiftning?

– Vi vill tro att de värnar den svenska modellen där det är parterna som gör upp villkoren på arbetsmarknaden, sa Linda Palmetzhofer på avtalskonferensen i Falun.

Andelen arbetare i handeln som är med i facket (organisationsgraden) har sjunkit till 50 procent. Handels balanserar på gränsen för att inte längre representera en majoritet av branschens anställda. Läget är kritiskt men Linda Palmetzhofer försöker se möjligheterna.

– Vänd på det: Vi har en stor potential att organisera fler!

Fakta: Avtalsrörelsen 2020

September–oktober 2019: Avtalskonferenser i alla Handels avdelningar. Cirka 1 000 förtroendevalda diskuterar avtalskrav.

23 oktober: De 13 fackförbunden i LO beslutar om eventuell samordning av avtalskrav.

December: Handels förbundsstyrelse utformar avtalskraven.

Januari 2020: Handels byter avtalskrav med Svensk Handel.

Februari–mars: Avtalsförhandlingar.

1 april: Nya kollektivavtal ska börja gälla för butiker och lager. Om inte fack och arbetsgivare har kommit överens kan det bli strejk.

April–september: Avtalsförhandlingar om Handels övriga kollektivavtal, till exempel för frisörer och tjänstemän.