Minusräntan går med plus 
för den som säljer bil och buss 
stål och skog 
till andra kontinenter 
men nu kan det kanske vara nog 

Aktier stiger över måttan 
husens värde exploderat
medan löner och pensioner 
stått rätt still när
kronans värde imploderat

Att ge den rike mera stöd 
var alliansens hela mening
men att fattigdomen växte 
och medelklassen sjönk ihop
var en effekt med viss fördröjning