Jag tycker att min lön för semestern i somras blev väl låg. Finns det ingen minimigräns för semesterlönen så att den inte blir lägre än min normala lön? /Petra

Svar:

Som butikssäljare med kollektivavtal och med minst tre månaders anställningstid så är du garanterad ett belopp i semesterlön. Har du jobbat heltid hela semesteråret innan 1/4–31/3 så ska du minst få 1 490 kronor per semesterdag. Har du arbetat deltid del av eller hela semesteråret så reduceras garantibeloppet i relation till hur många timmar du har jobbat.
Deka, facklig rådgivare, Handels Direkt