Hon är nöjd med de samordnade avtalskrav som tolv LO-förbund enades om på onsdagen inför förhandlingarna om nya kollektivavtal våren 2020.

– Det är bra att löneökningarna träffar de lägst avlönade, säger Susanna Gideonsson.

De tolv fackförbunden är överens om att kräva löneökningar på en viss procent, som bestäms senare. Redan i dag har de bestämt att kräva att alla som har en heltidslön under 26 100 kronor i månaden ska få lika mycket i kronor som om de tjänat just 26 100. Det ger procentuellt mer till dem som tjänar minst. Inom Handels berörs mer är tre fjärdedelar av medlemmarna. Förbundet håller på att räkna fram en exakt siffra.

Två förbund, Kommunal och Pappers, har valt att ställa sig utanför samordningen. 

Hur allvarligt är det att inte kunna kroka arm med Kommunal som precis som Handels har många lågavlönade kvinnor?

– Vi krokar arm med dem i många andra frågor. Låglönesatsningen träffar inte deras grupper lika bra. Det har förekommit förr att förbund ställt sig utanför, men vi tycker man behöver jämka och ge för att komma överens.

De tolv förbunden är överens om att exportindustrin ska fortsätta sätta märket för löneökningarna. Vad tycker du om det?

– Vi står upp för märket så länge vi inte har en bättre modell. Den här gången har vi haft ett bra samtalsklimat där vi tagit hänsyn till varandra, det känns bra.

Handels har förklarat att man vill sätta ”det andra lönemärket”. Hur är förutsättningarna för det med den här samordningen?

– Många vill inte att vi använder det uttrycket. Men vi förhandlar i kronor och ören, inte i procent.

Matilda Otterstam: Äckel och trakasserier vardag i butikerna

Läsarkrönika

Ni är också överens om att i kollektivavtalen stärka skyddet mot sexuella trakasserier. Hur kan man göra det konkret i exempelvis kollektivavtalet för butiksanställda?

– Hur skrivningen ska se ut kan jag inte säga i dag. Men det är en viktig fråga för Handels medlemmar där många är utsatta. Unga med osäker anställning har svårt att hävda sin rätt.

Ni kräver också att avtalspension ska betalas in från första anställningsdagen (i stället för från 25 års ålder) och att summan ska synas på lönespecen. Varför är det viktigt?

– Du kanske börjar jobba vid 19 och går i pension vid 65 eller senare. Har du då tappat de första åren, eller arbetsgivaren gett fanken i att betala in, så blir det jätteskillnad i hur stor pension du får.

Finns det något du saknar i samordningen som du hade velat ha med?

– Vi vill alltid ha med anställningsvillkor som hyvling och visstid. Men de frågorna är denna gång inte med i avtalsrörelsen utan tas upp i andra förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv.

Vissa inom facket anser att avtalsperioden denna gång borde vara ett år och inte tre som senast. Håller du med?

– Ja. Omvärlden är osäker med konjunkturnedgång, Brexit och Januariavtalet, då kan vi inte bakbinda oss med ett långt avtal. Vi måste ha båda händerna fria för att kunna ta en fajt för våra villkor om det behövs.

Fakta: LO:s samordnade avtalskrav

  • 12 av 14 fackförbund inom LO har beslutat att gemensamt driva vissa krav i förhandlingarna om nya kollektivavtal 2020.
  • Förbunden lovar att stötta varandra för att få igenom kraven i förhandlingarna med respektive arbetsgivare.
  • Det här kraven är de överens om:
  • Löneökningar med x procent med ett lägsta utrymme om y kronor per månad och heltidsanställd per individ inom avtalsområden. Brytpunkt 26 100 kronor. Siffersättningen i procent sätts 4 november.
  • Avtalens lägstalöner höjs med ett värde som motsvarar löneökningar enligt punkten 1.
  • Samtliga ersättningar i avtalen ska räknas upp på samma sätt, inklusive lägsta semesterlön.
  • Avsättningen till avtalspension inklusive eventuella kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna.
  • Stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.
  • Stärkt arbetsanpassning och rehabilitering.
  • Villkorsförändringar i avtalsförsäkringar och avtalspension.