Jag jobbar på ett lager som har lager- och e-handelsavtalet. Min chef säger att jag inte får något tillägg på lönen när jag jobbar skift, för att jag har månadslön. Jag undrar om det verkligen stämmer? /Simon

Svar:
Det stämmer. När du har månadslön och jobbar skift kompenseras du med en arbetstidsförkortning, det vill säga att din veckoarbetstid är kortare men din lön är densamma. De anställda som är timavlönade får också en arbetstidsförkortning men därför också ett skiftformstillägg. Det är för att då kompensera den lön som går bort eftersom de jobbar färre timmar under veckan med skift. I övrigt får alla anställda tillägg på lönen för att jobba obekväm arbetstid.
Malin, facklig rådgivare, Handels Direkt